Ağız ile ilgili deyimler

Ağız aramak

Birini belli etmeden konuşturarak gerekli bilgiyi edinmek.

Ağız açtırmamak

Çok konuşarak başkalarının söz söylemesine, konuşmasına engel olmak

Ağız ağıza vermek

İki kişinin birbirine pek yakın durup başkaları işitmeyecek biçimde konuşması.

Ağız burun birbirine karışmak

Dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmakYüzde aşırıöfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumların izleri görünmek.

Ağız değiştirmek

Önce söylediğini başka türlü anlatmak

Ağız gevşekliği

Sır tutmak hali

Ağza düşmek

Dedikodu konusu olmak

Ağzı açık ayran delisi

Amaçsız, sersem bir şekilde ne yaptığı belli olmadan dolaşmak, çevreye aptal aptal hayranlıkla bakınan.

Ağzı aşağı

(argo) Dişilik organı, vulva

Ağzı bir karış açık kalmak

Çok şaşırıp hayretler içinde kalmak. Şaşakalmak.

Ağzı bozuk

Sövüp saymayı huy edinen, küfürbaz kimse.

Ağzı dili bağlanmak

Herhangi bir şeyden etkilenerek konuşamaz duruma düşmek.

Ağzı dört köşe olmak

Sevinçli bir haber alarak, çok sevinmek, neşelenmek, keyifli olmak.

Ağzı paça olmak

(argo) Sevinmiş, keyifli olmak.(argo) Cinsel duyguları uyanıp zevk duymak.

Ağzına bir parmak bal çalmak

Küçük vaatlerde bulunarak, tatlı sözler söyleyerek, birini kandırmak, oyalamak

Ağzına düşmek

Çok yaygın olarak bilinip konuşulmak.

Ağzına gem vurmak

Susturmak, söyletmemek

Ağzına kaygan kapamak

(halk ağzı) (Gökköy) Ölen kişi için Kur'an okutulmaz mevlut yapılmazsa söylenir.

Ağzına kilit takmak

Konuşmamak, susmak, konuşmak istememek.

Ağzına sağlık

Bir sözü yerinde konuşan kişilere söylenir.

Ağzına sıçmak

(argo) (Bir şeyi) bozmak, berbat etmek.(argo) (Birisini) kötü duruma sokmak.

Ağzına vermek

(argo) Birisinin söylediği kötü bir söze hak ettiği cevabı vermek.

Ağzında bakla ıslanmamak

Hiç sır saklamamak.

Ağzından yel almak

Olumsuz, kötü söz edenlere karşı başına gelmemesi, gerçekleşmemesi için

Ağzını aramak

Karşısındakini kurnazca konuşturarak ağzından söz almak, istediğini öğrenmek.◆ Adamın ağzını ara da bahçeyi satıp satmayacağını öğren.

Ağzını paça etmek

(argo) Birisinin cinsel duygularını uyandırmak, birisini zevklendirmek.

Ağzını poyraza açmak

(argo) Boşuna beklemek; boşuna bekleyip istediğini elde edememek.(argo) Züğürt düşmek.

Ağzının kaytanını çekmek

(argo) Kötümser sözler söylemeyi kesmek.(argo) Gevezeliği kesmek.

Ağzının payını vermek

Sert söz ve davranışlarla karşılık vererek bir kimseyi yaptığına pişman etmek.

Ağzıyla kuş tutmak

Kimsenin yapamadığı işleri başarsa da güven ve takdir kazanamamak