Gönül ile ilgili deyimler

Gönülden çıkarmak

Sevmez veya anmaz olmak

Gönülden ırak olmak

Sevilmekten yoksun kalmak, sevilmemek

Gönül yıkmak

Birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek, gönül kırmak

Gönül vermek

Sevmek, âşık olmak.Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek, eğinmek, meyletmek.

Gönül telini titretmek

İnsanın içine işleyen durumları yaşayıp acı duyması.Kişiyi aşka yaklaştıranın marifeti.İnsanın içine işleyen durumları yaşaması.

Gönül koymak

Gücenmek, alınmak, darılmak

Gönül kaptırmak

Aşık olmak. Sevdalanmak. Tutulmak.

Gönül gezdirmek

Seçmek için aklından birçok şeyleri geçirmek

Gönül eğlendirmek

Geçici bir ilgi ve sevgi göstererek hoşça vakit geçirmek

Gönül bağlamak

Severek bağlanmak, içten sevmek

Gönül almak

Barışmaya çalışmak.

Gönlünü çelmek

Kandırmak, yola getirmek, aşkınıkazanmakKendi yanına çekmek, sempatisini kazanmak.

Gönlünü kapmak

Birini kendine âşık etmek.

Gönlünde yatmak

Çok sevmek, beğenmek.

Gönlü gani

Cömert ve gözü tok.