Kafa ile ilgili deyimler

Kafayı üşütmek

Delilik belirtisi göstermek, delirmek.

Kafaya takma

Kişinin bir durumu veya kimseyi sürekli olarak düşünmesi.

Kafasının bir tahtası noksan olmak

Çılgın, deli.Alışılmadık işler yaparak çevresindekileri şaşırtan kimse.

Kafasını duvardan duvara vurmak

Çok pişman olmak.

Kafasında şimşekler çakmak

Birdenbire zihninde bir düşünce doğmak.Çok üzülmek, sarsılmak.

Kafasına girmek

Kandırıp kendi fikrine yönlendirmek.Düşüncelerini birine aşılayarak onun da kendisi gibi düşünmesini sağlamak.

Kafasına dank etmek

Daha önce göremediği bir gerçeği görerek birden bire ayılmak, doğruyu görmek.

Kafası şişmek

Gürültüden rahatsız olmak.Zihni yorulmak.

Kafası çalışmak

Aklı, zekâsı yerinde olmak.Akıllıca, zekice işler yapabilmek.Herhangi bir konuda doğru düşünebilme yeteneğine sahip kimse.

Kafası yerinde olmamak

Kafası çok yorgun olmak.Olan biteni gereği gibi sağlıklı bir şekilde düşünememek.

Kafası sıyrık

(mecaz) kafayı yemiş, kendi kendine gülen

Kafası kızmak

Öfkelenmek. Sinirlenmek, hırslanmak.

Kafası almamak

Anlamamak.

Kafaları çekmek

(argo) İçki içmek, dost ve yakınlarıyla birlikte âlem yapmak, eğlenmek.

Kafa ütülemek

Çok ve gereksiz konuşup karşısındakini rahatsız etmek.

Kafa patlatmak

Bir konu üzerinde pek çok düşünmek, zihin yormak.

Kafa kafaya vermek

Güvendiği kimselerle bir araya gelerek çözüm yolu bulmaya çalışmak.Fikir almak, danışmak.

Kafa cilalamak

İçki içmek.Sarhoşluk verecek maddeler kullanarak problemlerinden kurtulmayı, rahatlamayı uman davranış içinde olmak.