Saç ile ilgili deyimler

Saçını süpürge etmek

Evinin hizmetçisi olmak

Saçı uzun aklı kısa

Düşüncesiz, aptalKadınları aşağılamak için kullanılan bir söz.

Saç saça, baş başa dövüşmek

Birbirini hırpalayarak, saç baş dağıtarak kıyasıya dövüşmek.

Saç saça baş başa

Kıyasıya hırpalayarak kapışmak (genellikle kadınlar için).

Saç sakal ağartmak

Bir işte uzun süre çalışarak ustalaşmak, piri olmak.

Saçı başı ağarmak

Belli bir yaşa gelmiş olmak. Yaşlanmak.

Saçı bitmedik

"Bebek yaşında" anlamında kullanılan bir söz.

Saçı topuklarını dövmek

"Saçının çok uzun olması" anlamında kullanılan bir söz.

Saçına ak düşmek

"Saçı ağarmaya başlamak" anlamında kullanılan bir söz.

Saçına başına bakmadan

"İlerlemiş yaşına yakışmayacak biçimde" anlamında kullanılan bir söz.

Saçını başını yolmak

"Çok üzülmek, üzüntüsünden dövünmek" anlamında kullanılan bir söz.

Saçları iki türlü olmak

"Yaşı ilerlemiş bulunmak" anlamında kullanılan bir söz.

Saçlı sakallı adam

"Aklı başında, yeterince olgun olması gereken yaşlı adam" anlamında kullanılan bir söz.