Söz ile ilgili deyimler

Sözü yere düşmek

Sözüne uyulmamak, sözünün boşa gitmesi

Söz sahibi olmak

Bir konuda konuşma yetkisi olmak.Sözü geçen, saygın biri olmak.

Söz düşmemek

Başkalarının konuşmasından kendisine bir türlü konuşma fırsatı doğmamak.Büyükler varken kendisinin konuşmasına gerek kalmamak.

Söz almak

Konuşmaya başlamak için toplantı başkanından izin almak, konuşmaya başlamakBirinin bir iş yapacağını kesin olarak bildirmesini sağlamakErkek tarafı, istenilen kızın verileceğine dair ailesinden olumlu cevap almak