Ümit ile ilgili deyimler

Ümidi boşa çıkmamak

Beklediğini,umduğunu bulmak.

Ümitleri yeşermek

Kaybetmiş umudunu yeniden kazanmak, toparlamak.Ümidini kaybetmişken tekrar ümitlenmek.