Yangın ile ilgili deyimler

Yangından mal kaçırmak

Başkalarının haberi olmadan hızla iş yapmak

Yangına körükle gitmek

Kışkırtmak.Birilerini kızıştırmak, sinirlendirmek.Gerginliği, uzlaşmazlığı artıracak biçimde davranmak: Bey, bana teselli verecek yerde sen de yangına körükle gidiyorsun. -H. R. Gürpınar.Celallendirmek.

Yangın var diye bağırmak

Bir şeyden çok bıkmak,bezmek