Gözden çıkarmak

Anlamlar

  1. Bir mal, para, değer yargısıvb maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasınıkabul etmek
Etiketler:

Yorumlar