A harfi ile başlayan deyimler

Ağzıyla kuş tutmak

Kimsenin yapamadığı işleri başarsa da güven ve takdir kazanamamak

Ağzının payını vermek

Sert söz ve davranışlarla karşılık vererek bir kimseyi yaptığına pişman etmek.

Ağzının kaytanını çekmek

(argo) Kötümser sözler söylemeyi kesmek.(argo) Gevezeliği kesmek.

Ağzını poyraza açmak

(argo) Boşuna beklemek; boşuna bekleyip istediğini elde edememek.(argo) Züğürt düşmek.

Ağzını paça etmek

(argo) Birisinin cinsel duygularını uyandırmak, birisini zevklendirmek.

Ağzını aramak

Karşısındakini kurnazca konuşturarak ağzından söz almak, istediğini öğrenmek.◆ Adamın ağzını ara da bahçeyi satıp satmayacağını öğren.

Ağzından yel almak

Olumsuz, kötü söz edenlere karşı başına gelmemesi, gerçekleşmemesi için

Ağzında bakla ıslanmamak

Hiç sır saklamamak.

Ağzına vermek

(argo) Birisinin söylediği kötü bir söze hak ettiği cevabı vermek.

Ağzına sıçmak

(argo) (Bir şeyi) bozmak, berbat etmek.(argo) (Birisini) kötü duruma sokmak.