B harfi ile başlayan deyimler

Burnunun ucunu görememek

Çok sarhoş olmak.İlerde olacakları görememek.Çevresinde olup bitenden habersiz olmak.

Burnunun direği sızlamak

(maddî veya manevî) çok acı duymak, çok üzülmek

Burnunun dikine gitmek

İnatla kendi istediğini yapmak ve yanlış olsa bile o yolda devam etmek.

Burnunu sokmak

Gerekmediği hâlde her işe karışmak

Burnundan solumak

Çok öfkelenmişolmak

Burnunda tütmek

Çok özlemek.

Burnu sızlamak

Duygulanmak

Burnu kokuyu iyi almak

Her şeyi önceden sezmek

Burnu Kaf dağında olmak

Gururlu ve kibirli kimse, kendini çok önemli sayan kişi.

Burnu havalarda

Herkese yukarıdan bakan, kibirli, kendini beğenmiş kimse.