D harfi ile başlayan deyimler

Dünyaya kazık çakmak

Neredeyse hiç ölmeyecek gibi çok uzun süre yaşamak.

Dünyaya gözlerini kapamak

Dünyadan ayrılmak, ölmek.

Dünyaya gözlerini açmak

Dünyaya gelmek, anne karnından çıkıp hayat bulmak.

Dünyadan el etek çekmek

Kendi halinde yaşam sürmek.Toplum dışına çıkıp hoş görülmeyen tüm yaşantılarından arınmak.

Dünya kazan ben kepçe

Her yerde aranmasına rağmen bir türlü bulunamamak.

Dişinin kovuğuna yetmemek

Açlığını bastıracak kadar bir yiyecek olmadığı düşüncesi.Çok az bir yiyecek.

Dişini sökmek

Kötülük edemeyecek duruma getirmek

Dişini sıkmak

Dayanmak, katlanmak.

Diş göstermek

Güçlü olduğunu, saldırabileceğini davranışlarıyla belli etmek.