E harfi ile başlayan deyimler

Elini kolunu sallaya sallaya gelmek

Gerekirken hiçbir armağan yada işe yarar bir şey getirmeksizin gelmek.

Elini kolunu sallaya sallaya gezmek

Pervasızca, kimseden çekinmeden dolaşmak.

Elini kulağına atmak

Gazel yada türkü söylemek üzere elini kulak kepçesinin arkasına koymak.

Elini oynatmak

Parayı esirgememek

Elini sürmemek

Eliyle dokunmamak.Bir şeyi kendine yakıştırmayarak yapmamak, tenezzül etmemek.

Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak

Evde hiçbir iş görmeden rahat bir yaşam sürmek, pek nazlı olmak.

Elini uzatmak

Yardım etmek

Elini veren kolunu alamaz

Bir kimse, küçük bir yardımda bulunmak isteyeni kendi çıkarı için büyük özverilere zorlar, ağır zararlara uğratır.Borcunu ödemeyecek bir kimseye bir şey verilince, bunun o kimseden kolay kolay alınamayacağını anlatır.

Elinin altında

Her zaman kolayca alınıp kullanılabilecek yerde ve yakınlıkta.

Elinin körü

(hakaret) Sözle rahatsız edilme durumlarında azarlama yollu verilen karşılık.