U harfi ile başlayan deyimler

Üçe beşe bakmamak

Çok fazla pazarlık etmeden alışveriş yapmak.

Üç aşağı beş yukarı

Belirlenmiş bir sayıdan biraz fazla veya biraz az olarak.

üzümün çöpü, armudun sapı var

Her şeyde bir eksik ve kusur bularak güç beğenir olmak. Zahmetsiz hiçbir iş yoktur. Her işin zahmetli bir yanı vardır.

üzüm yemek değil bekçi dövmek

Önemli işler dururken vakit öldüren kişiler için kullanılır.

üstüne varmak

Öfkelendirecek söz veya harekette ısrar etmek

üstüne bir bardak su içmek

Bir işten umut kesmek, olacağına inanmamak, o işten vazgeçmek

üstüne basmak

Konuya değinmek

üstünden atmak

İşi yapmak istememek. Kendini ilgilendirmediğini düşünüp başkasının ilgilenmesini istemek.