V harfi ile başlayan deyimler

Vaktini şaşırmamak

Bir işi görmeyi tam zamanında yapmak.Her işini belirlenmiş zaman dilimi içinde yapmak.

Vakit öldürmek

Zamanı gereksiz, kimsenin işine yaramayacak şeylerle geçirmek.

Vakit geçirmek

Gereksiz işlerle uğraşmak