Ocağını söndürmek

Anlamlar

  1. Bir kimsenin evini barkını yıkmak, soyunu kurutmak.
  2. Çoluk çocuğunu aile reisini öldürmek.
Etiketler:

Yorumlar